GÜNCEL

FUAR

.

AFAD Başkanlığınca ilan edilen 2021 Afet Eğitim Yılı ile ilgili içerik

COVİT’ E KARŞI HEP BİRLİKTE

DUYURU

 

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik yönetmeliğinde;

– Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi,

– Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi,

– Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini ibraz süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

– Mevcut tesislerden işletme izni belgeli olup da belgelerinde tarih olmayan mevcut tesisler, mevcut yüzer havuzlar ve kapsam dışı tesislerin belge süreleri 1 yıl süre ile uzatılmıştır.

Ayrıca tesislerdeki gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine yönelik olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemleri için tesis işleticisi tarafından ödenecek olan hizmet bedellerinin 01.07.2021 tarihine kadar alınmayacağı belirtilmiştir SAYGILARIMIZLA

GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ

Sayın Üyemiz,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 04.01.2021 tarihli ve E-80368960-125.99-73352 sayılı yazısı.

a) 28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-69838 sayılı yazımız.

b)28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-72738 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi (a) yazımız ile, gemi sicil işlemlerinde gemi ilgililerinden talep edilen bazı belgelerin gerek mevzuatta yapılan değişiklikler ve gerekse Genel Müdürlüğümüz uhdesinde geliştirilerek kullanılan yeni programlar neticesinde istenilmesine gerek kalmadığından bahisle, bundan böyle sicil işlemlerinin Umurbey Sistemi’nde yayımlanmış olan yeni cetveller çerçevesinde yapılması bildirilmiştir.

Diğer taraftan ilgi (b) yazımız ile de, gemi, deniz ve içsu araçlarının sicil işlemlerine yönelik vatandaş başvuruları için Umurbey Vatandaş Portalı e – Devlet Entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığı ve bütün gemiler için yazımızda belirtilen tüm işlemlere ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını “Umurbey- Denizcilik Vatandaş Portalı Girişi” (https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey–denizcilik-vatandas-portal-girisi-5190) adresinden 01.01.2021 tarihi itibariyle yapabilecekleri ifade edilmiştir.

Gemi ilgililerinin yapılacak başvurularda sıkıntı yaşamaması amacıyla başvuruların ve işlemlerin nasıl yapılacağını açıklayıcı metin ve videolar Vatandaş Portalında ve https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/VatandasSSS adresinde paylaşılmıştır.

Bu itibarla; ülkemizde yaşanan yoğun pandemi riski nedeniyle tüm işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve vatandaşın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapması stratejimize istinaden, 15.01.2020 tarihinden itibaren Liman Başkanlıklarından bu hizmetin verilmeyeceği, Bağlama Kütüğü dahil tüm işlem başvurularının adı geçen portal üzerinden gerçekleştirileceğine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapılması hususları bildirilmektedir.
SAYGILARIMIZLA

DERNEK ÜYELERİMİZ